Dernek

Kadıköy derneği 1998 yılında kuruldu. Derneğin amacı kardeş kent ilişkilerini her iki ilçenin vatandaşları, meslek grupları ve yerel yönetim birimleri arasında buluşmalar, bilgilenmeler ve ilişkiler yoluyla yaymak ve desteklemektir. Dernek bu görevi Friedrichshain-Kreuzberg ilçesi adına belediyeden alınan maddi bir destekle yürütmekte.

Kardeş kent derneği bu amaçlar çerçevesinde bir köprü olma görevini üzerlenir. Dernek her iki ilçe aktörleri arasında oluşan buluşmaları ve birlikte yürütülen projeleri destekler, onlara refakat eder. Karşılıklı ziyaretler yoluyla gerçekleşen tanışmalar, bilgi alış verişleri empati oluşumuna yol açmaktadır.

Bu nedenle kardeş kent çalışmalarımız diller ve kültürlerarası iletişim küprüsü kurmaya olanak sağlıyor. Türkiye‘ de yetişen genç nesiller İngilizce’yı daha iyi konuştukları için kişilerarası oluşan ilişkiler daha kolay gelişmekte. Ve bu durum çeşitli avantajları da beraberinde getirmekte.

Dernek yönetimi ve üyeleri çalışmaları fahri olarak ve kardeş kentlerle birlikte 25 yıldanberi yürütmektedir.

Yönetim kurulu

Christiane Zieger-Ayanoğlu **Yönetim kurulu başkanı** Özcan Ayanoğlu **Yönetim kurulu 2. başkanı** Peter Held **Sayman** Valie Djordjevic **Yazman** Metin Yilmaz