Friedrichshain-Kreuzberg ve Kadıköy kardeş kent ilişkileri

Berlin‘ in Kreuzberg (2001 yılından itibaren Friedrichshain-Kreuzberg) ve İstanbul’ un Kadıköy ilçeleri arasında kardeş kent ilişkileri 1996 yılından başlıyarak devamlılığını bugüne değin sürdürüyor. Bu ilişkinin kurulmasında Kreuzberg‘ de yaşayan Türkiye kökenlilerin isteği önemli bir rol oynadı. Kreuzberg ilçesi eşit düzeyde ilişki kuracağı kardeş bir kent arıyordu ve bu amacına modern ve dünyaya açık bir ilçe olan Kadıköy‘ ü bularak ulaştı. Yerel düzeyde sosyal, kültürel ve siyasal konularda ilçe vatandaşları ve kurumları arasında ilişkiler kurarak karşılıklı dayanışma oluşturma, koruma ve geliştirme kardeş kent ilişkilerinin ana amacını oluşturur.

Kardeş Kent Derneği‚ Kadıköy e.V.

Kadıköy derneği 1998 yılında kuruldu. Derneğin amacı kardeş kent ilişkilerini her iki ilçenin vatandaşları, meslek grupları ve yerel yönetim birimleri arasında buluşmalar, bilgilenmeler ve ilişkiler yoluyla yaymak ve desteklemektir. Dernek bu görevi Friedrichshain-Kreuzberg ilçesi adına belediyeden alınan maddi bir destekle yürütmekte.

Kardeş kent derneği bu amaçlar çerçevesinde bir köprü olma görevini üzerlenir.Dernek her iki ilçe aktörleri arasında oluşan buluşmaları ve birlikte yürütülen projeleri destekler, onlara refakat eder. Karşılıklı ziyaretler yoluyla gerçekleşen tanışmalar, bilgi alış verişleri empati oluşumuna yol açmaktadır. Bu nedenle kardeş kent çalışmalarımız diller ve kültürlerarası iletişim küprüsü kurmaya olanak sağlıyor. Türkiye‘ de yetişen genç nesiller İngilizce’yı daha iyi konuştukları için kişilerarası oluşan ilişkiler daha kolay gelişmekte. Ve bu durum çeşitli avantajları da beraberinde getirmekte. Dernek yönetimi ve üyeleri çalışmaları fahri olarak ve kardeş kentlerle birlikte 20 yıldanberi yürütmektedir.

Dernek

  • Kültür ilişkilerine katkıda bulunur

  • Kültür ilişkilerine katkıda bulunur

  • Okullar ve sınıflar arası ilişkilerin kurulmasını destekler

  • Mesleki alanda çalışan yetkili kişilerin buluşmalar yoluyla deneyim kazanmalarını sağlar

  • Kurum ve kuruluşlar arasında oluşacak proje birlikteliğine destek verir

  • Sergiler ve toplantılar yoluyla kamu oyunu yönelik çalışmalar yapar

  • Bilgilenme ve tanıma amaclı kardeş kent ziyaretleri düzenler

Uzun kardeş kent ilişkilerine paralel ilgili değişimler

22 yıla ulaşan kardeş kent ilişkileri bir dizi değişimlere de şahit oldu. Kadıköy ilçesi yerel reform çerçevesinde bünyesindeki bazı semtleri komşu ilçelere bırakarak küçüldü. Kreuzberg ve Friedrichshain ilçeleri birleşerek yeni bir ilçe oluşturdular. 1996 yılında Kadıköy belediye meclisinde dört parti (CHP,DYP,ANAP,RP) temsil edilirken bugün mecliste sadece iki parti (CHP,AKP) bulunmakta. 1996 yılında Kreuzberg ilçe meclisinde üç parti (Grüne, SPD,CDU) varken bugün parti sayısı sekize çıkmış durumda. 1996 yılında Türkiye’nin Avrupa Birliği‘ ne üye olma umudu güçlülüğünü korurken, bugün bu umut artık çok uzaklarda.

Buna karşın kardeş kent ilişkileri çerçevesinde projeler üreterek birlikte çalışma, buluşma arzularının ivme kazandığıda gözlenmekte. Bu yönde var olan ortak projeler ise devamlılıklarını halen korumaktalar.